Machu Picchu

machu picchuWśród pozostałości po cywilizacji Inków na szczególną uwagę zasługuje Machu Picchu. Nie ma, bowiem piękniejszego i co najważniejsze, lepiej zachowanego miasta Inków. Położone jest w południowym Peru na terenie tutejszych Andów na wysokości powyżej 2000 metrów n. p. m., jakieś 400 metrów nad doliną Rio Urubamba. Co ciekawe, już sto lat po jego wybudowaniu, pierwotni mieszkańcy opuścili jego gościnne mury i oddalili się w bliżej nieznaną stronę. Najwspanialszymi monumentami tego magicznego obiektu są obserwatorium słoneczne i okrągła wieża. Spore wrażenie robią także ogromne schody składające się z 1200-stu stopni, które ułatwiały komunikację w położonym na różnych poziomach, mieście. Odkrywcą Machu Picchu został amerykański badacz i podróżnik Hiram Bingham, który w roku 1911 trochę przypadkowo, odnalazł zapomniane przez kilka długich wieków ruiny wspaniałego miasta. Nazwę Machu Picchu nadał sam Bingham, chcąc nawiązać do jego położenia pod szczytem zwanym Huayna Picchu.